Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối với các đơn vị doanh nghiệp có đặc thù 2 thành viên trở lên thì việc tìm hiểu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên là điều vô cùng cần thiết. Khi bạn có sự chuẩn bị các giấy tờ thành lập một cách cẩn thận, chu đáo thì các thủ tục cấp phép sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Tại bài viết dưới đây, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên. Cùng tham khảo nhé!

Giấy đăng ký doanh nghiệp là gì?

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì việc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phạm vi bắt buộc. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sẽ thể hiện những thông tin cơ bản dự định đăng ký của doanh nghiệp như: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thông tin về thành viên/chủ sở hữu, thông tin về vốn, người đại diện, thông tin đăng ký thuế.

Thủ tục làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp nên có người hướng dẫn
Thủ tục làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp nên có người hướng dẫn

Nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong nội dung giấy đăng ký mà Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định cần bắt buộc có những nội dung cơ bản như sau:

  • Tình trạng thành lập 
  • Trụ sở hoạt động
  • Tên công ty
  • Vốn điều lệ
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Người đại diện pháp luật
  • Danh sách thành viên công ty
  • Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi
  • Thông tin đăng ký thuế
  • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi
Giấy đề nghỉ đăng ký doanh nghiệp cần được làm cẩn thận, chính xác
Giấy đề nghỉ đăng ký doanh nghiệp cần được làm cẩn thận, chính xác

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………….. là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên với nội dung như sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới 
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp 
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp 
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi 

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên công ty viết tắt (nếu có):

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại: . Fax:

Email: Website:

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STTTên ngànhMã ngành
   

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ………………

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốnTỷ lệ (%)Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước+ Vốn nhà nước+ Vốn tư nhân  
Vốn nước ngoài  
Vốn khác  
Tổng cộng  

7. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………… Giới tính: ………….

Chức danh:……………………..

Sinh ngày:…………………………Dân tộc:………………………..Quốc tịch:……………….

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân:…………………………………………………

Ngày cấp:………………………………………….Nơi cấp:…………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………

Ngày cấp: ………………….. /….. /……….. Ngày hết hạn: ………….. /……. /……. Nơi cấp: ………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………..

Điện thoại:

Fax:………………………………………..

Email:…………………………….Website:…………………………………………………..

9. Thông tin đăng ký thuế:

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….Điện thoại: …………………………………………………………..Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….Điện thoại: …………………………………………………………..
2Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..Quốc gia: ……………………………………………………………..Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..Email: …………………………………………………………………
3Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
5Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6Tổng số lao động: …………………………………………………………
7Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):
8Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………
9Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
10Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
11Ngành, nghề kinh doanh chính: …………………………………….…………………………………………………………………………

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi(chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


Các giấy tờ gửi kèm: Danh sách thành viên công ty…………………..…………………..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)

Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ của bài viết về giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ giúp bạn cùng các doanh nghiệp hoàn thiện tốt công việc của mình trong tương lai. Chúc các bạn thành công!

Tags:

Share This Post